STAPPEN UIT EEN BOARDROOM VANWEGE NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Management board

Evaluaties en retraites met de raad bieden uitstekende platforms voordat het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen van kwesties, u bevorderen met discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In vaak bedrijven is deze processen standaard geworden en passen ze zeker keurig in de activiteitenkalender van de raad van bestuur en verlenen ze het mogelijkheid voor het bestuur om niet alleen een uitvoerende bestuurders, maar tevens het andere senior management te tegenkomen. Board assessments zijn geen evaluatiescorecards alsof beoordelingsformulieren. Daar is genkel magische formule voor beslist beoordeling sedert een bestuur (of commissie). Het doel is om de openhartige opvattingen betreffende elk bestuurslid te uiten over hoedanig het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze kunnen zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot een prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van een bedrijf ben een veeleisende oefening en bestuursvergaderingen beheersen worden opgebruikt door urgente kwesties betreffende de dag. Een effectieve manier vanwege het allemaal in perspectief te accommoderen, is sedert uit de beslotenheid van de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen voor bestuurders vanwege belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen bij minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties en behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling van het handelsbedrijf.
  • Bouw consensus plus los nieuwe meningsverschillen bij voordat ze problemen inslikken worden.

management board

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate betreffende vertrouwdheid en vertrouwen onder de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat er mogelijkheden bestaan om bestuurders elkaar in een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Alhier zijn een paar suggesties:

  • Regel voordat elke bestuursvergadering een diner voor allemaal directeuren. Overweeg om accommoderen toe bij wijzen bij elke bestuurder om met een diner te gaan zitten en de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in uw loop met een jaar de gebeurtenis heeft vanwege naast elke andere directeur te zitten en management board daarmee te praten.
  • Een niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als het voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste een keer per jaar samenkomen met beslist individuele bestuurder om beslist maaltijd bij horen met de directeur over de bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan tevens problemen bij de oppervlakte brengen waarover spanning ofwel irritatie bestaat.
  • Een CEO zou minstens beslist keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te bekijken die de directeur bezit over de bedrijf, u management en de prestaties van een CEO. De NED-voorzitter, indien die er is, moet hier nauw bij word betrokken, zodat CEO niets verkeerd geïnterpreteerd wordt om tegen een stoel bij lobbyen precies waar zich misschien spanningen of problemen gebeuren.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak uitgevoerd door het voorzitter, de hoofdregisseur ofwel een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot beslist succesvolle evaluatie is het creëren met een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er zeker van is dat hun antwoorden niet aan hen kunnen worden toegeschreven en dat zij zich niet persoonlijk voor het hele bord moeten schamen door wat iemand anders in de groep over hen zou zeggen. Het evaluatie dienen worden gevolgd door een rapport bij de voltallige raad en, indien met toepassing, aan individuele bestuurders. Als wat wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, moet alleen de persoon die de onderwerp ben van zo’n opmerking een opmerking erbij zien brengen. Mensen beschikken over een natuurlijke neiging om zich tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om die weerstand erbij verminderen, zijn om evaluaties opnieuw in te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken datgene het doel van een oefening is om de prestaties te verbeteren boven plaats met kritiek erbij leveren met prestaties ofwel gedrag. De behandelen van beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, boven plaats van een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien van het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt plus problemen constateert, is u tijd voordat het bestuur. De retraite wordt een locatie aan groepsdiscussie betreffende de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen word opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>